Rocznica 2022

Exemple

Rocznica 2022

Dzień 14 maja w naszym zborze skoncentrowany był na temacie duchowości i cielesności człowieka. Byliśmy zachęceni do dokonania analizy naszego życia w jakim miejscu jesteśmy. Czy zwycięża w nas to co cielesne czy to co duchowe? Czy pragniemy wypełnić Bożą wolę dla naszego życia, pomimo okoliczności? Czy jesteśmy światłością w miejscu gdzie Bóg nas postawił?
Radość i wdzięczność Panu wznieciły w nas wszystkich pieśni w wykonaniu pełnych zapału i oddania młodych ludzi, którzy talenty pomnażają ku Bożej chwale.
Słowo do zapamiętania i rozważenia dla każdego:
„Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie: Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem.” Micheasza 6:8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *