Koncert Świąteczny

Moc, cześć i chwałę

Cudowna łaska Twa

Nazwałeś mnie dzieckiem Swym

Przyjdź, o Źródło błogosławieństw

Dni Eliasza

Jezus jest Panem, o tak

Śpiewaj Panu pieśń

Bogiem moim jest

Ty stale błogosławisz

Wieczna miłość

Boży Zegar

Usłysz mą pieśń

Gwiazdka 2020

Gwiazdka 6.01.2019

Dlaczego ja

Promień światła

Gwiazdka 7.01.2018

My wierzymy

Wiem nie muszę się więcej bać

Gdy nie zakwitną pąki fig

It Is Well With My Soul

Nie jesteśmy sami

Jest taka rzeka

To nie moja moc

Będę śpiewać o Jezusie

Jezus Chrystus przyszedł na świat

Duchu Święty

Rozraduj się

Na zawsze

Gwiazdka 8.01.2017

Słudzy Pańscy chwalcie Pana

Piosenki w wykonaniu dzieci

Gwiazdka 3.01.2016

Film Wisłoczek

Gwiazdka 6.01.2023

Błogosław duszo moja Pana

Niepojęty

O ta miłość

Największy to w historii dzień

Ziemia obiecana

Niezmierzona łaska

Prawda Jedyna

Cud Jezusowej łaski

O Tobie myślał On

Gwiazdka 9.01.2022

Twe Ramię

Pan jest światłem mym

Cud Jezusowej łaski

Dzień za dniem

Gwiazdka 5.01.2020

Święty, Święty

Jezus wiernym jest

W Twej obecności

Dobry Bóg

Gliniane naczynia

Ty stale błogosławisz

Jedyny Boży Syn

Pan zastępów godzien chwały

Mój wznoszę wzrok

Niech mój Pan stanie się

Wielkie były grzechy moje

Jestem Panie Twój

Rzeka chwały

Jeruzalem

Chciałabym choć raz

Wyznanie

Błogosławię Cię

Nie wiem co mi jutro niesie

Twa Krew

Film dokumentalny