Jesteśmy społecznością ludzi, których celem jest miłować Boga, a bliźniego jak siebie samego. Jesteśmy tutaj aby służyć, pokazać drogę do Boga pomóc  potrzebującym znaleźć sens życia, bo dzięki Jezusowi Chrystusowi  można rozpocząć życie od nowa. Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa w Wisłoczku  to społeczność chrześcijańska, tworzona przez osoby, które w swoim życiu zdecydowały się „pójść za Jezusem”. Wierzymy, że Kościół to nie tylko budynek, ale coś znacznie więcej – to właśnie ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który poprzez śmierć na krzyżu stał się ofiarą za ludzki grzech, i wyznają Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Pan Bóg przez Ducha Świętego powołuje do Bożej rodziny ludzi na całym świecie, a poszczególne zgromadzenia stanowią tylko część tego Kościoła. Dlatego wielu chrześcijan, mówiąc o miejscu swoich zgromadzeń, często używa słowa „zbór”, gdyż słowo „kościół” niesie za sobą jeszcze coś więcej.

W zborze w Wisłoczku, z jednej strony jako zwyczajni ludzie, a z drugiej – część wspomnianego Kościoła, którego Głową – jak mówi Biblia (Ef. 1:22) – jest sam Chrystus, spotykamy się, aby wspólnie oddawać chwałę Temu, dzięki któremu mamy życie. I nie tylko życie tu na ziemi, ale także pewność życia wiecznego, gdy to ziemskie już się zakończy. Bo „kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.” (ew. Jana 3:36)

Podczas nabożeństw chcemy wspólnie uwielbiać Pana Boga poprzez teksty śpiewanych pieśni i przez modlitwy. Jest także czas kazania – usługi Słowem Bożym, poprzez które sam Bóg chce przemawiać do człowieka. Nie tylko podczas niedzielnych kazań, ale także na co dzień, bo przecież nasze życie nie ogranicza się do „wizyt w kościele”, ale trwa dzień w dzień, 24h na dobę. Dlatego ważna jest także osobista społeczność człowieka ze Stwórcą, co jest możliwe właśnie dzięki Biblii – Cudownemu Bożemu Słowu.

Ważną częścią podczas niedzielnych zgromadzeń jest także „Wieczerza Pańska” – czas wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa – tak ważnego wydarzenia w dziejach ludzkości. Chcemy pamiętać o tym i czynić to, aż przyjdzie. Tak jak powiedział w swoim Słowie.

Oprócz zgromadzeń niedzielnych organizujemy też wiele innych spotkań, na które zawsze, tak jak i z resztą na nabożeństwa niedzielne, serdecznie zapraszamy! Jeżeli chcesz spędzić czas w społeczności dzieci Bożych lub po prostu jesteś ciekawy co to takiego, przyjdź. Ale co ważniejsze, chcemy zachęcić Cię: przyjdź do Jezusa. To On jest jedynym Zbawicielem, Bogiem i życiem wiecznym.

„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” (I Jana 5:20) Naszym pragnieniem jest, by pewność życia wiecznego mogła dotyczyć także Ciebie!