Rocznica 2018

arsiv

Exemple

Rocznica 2018

W tym roku Rocznica naszego zboru odbyła się 12- 13 maja, na której usługiwał brat Damian Zajonc ze zboru „Betel” w Ustroniu. Do Wisłoczka przybyło wielu gości z całej Polski. Główną tematyką usługi było „poznanie prawdziwego obrazu Boga”. W dzisiejszym czasie pełnym fałszerstw Ewangelii i tendencji do kreowania Boga, według swoich definicji, na nowo została poruszona kwestia przedstawienia Boga i Jego atrybutów na podstawie Biblii. Brat podkreślał jak ważna jest bojaźń przed Bogiem, szacunek do Niego i właściwe wykorzystywanie czasu, który został nam darowany. Dodatkowo należy złożyć całą ufność w Bogu i w Łasce, która czyni człowieka wolnym. Każdego dnia Pan Bóg troszczy się o Swoje dzieci, a one codziennie mogą korzystać z jego łaski i darów. Niech Bogu będzie chwała !

Więcej →
Exemple

Konferencja młodzieżowa 2018

W dniach 23- 25 marca 2018 r. odbyła się II Konferencja „Świadomość”. Tematem konferencji była „Wolność w różnych aspektach: w życiu duchowym chrześcijanina, w życiu codziennym i w kościele”. Naszym wykładowcą był Andrzej Zieliński, pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Chełmie. Wersetem przewodnim był fragment z Listu do Galacjan 5: 13 – „Bo wy do wolności powołani zostaliście”.  Gościliśmy u siebie młodych ludzi z różnych miejscowości, m.in. z Wrocławia, Świebodzina, Jasła, czy z Gródka (Czechy). Był to czas niesamowitego Bożego działania, rozwoju i wzrostu. Podczas konferencji część osób, oddała swoje życie Bogu, część podjęła decyzję o wprowadzeniu wielu zmian w swoim życiu, a również większość młodych ludzi, zadeklarowała chęć uwolnienia i doświadczenia wolności w sferach i aspektach, w której wolności im brakowało.

 

Więcej →
Exemple

Gwiazdka 2018

7 stycznia 2018 roku odbyło się świąteczne przedstawienie „Gwiazdka”, w którym udział wzięły dzieci i młodzież z naszego kościoła. Otwarcie całej uroczystości przypadło w udziale orkiestrze. Młodzi, uzdolnieni artyści zagrali kilka kolęd na instrumentach. Następnie, najmłodsze dzieci wcieliły się w role owieczek i rozmawiały ze sobą o dobrym pasterzu jakim jest Jezus. Zdaniem przewodnim kolejnej inscenizacji było iż: „Prawdziwa miłość daje i nie żąda nic w zamian”- oparte to było o fragment z Pisma Świętego, że „lepiej jest dawać aniżeli brać”. Z kolejnej scenki wypływał morał: „Bóg się nami interesuje i jest przyjacielem złamanych i zranionych serc, a jego miłość do nas jest większa niż możemy to sobie wyobrazić.” Występ artystyczny przeplatany był wierszami oraz piosenkami. Na „Gwiazdkę” przybyło wiele gości, z którymi mogliśmy spędzić miło czas przy herbacie oraz poczęstunku, po zakończeniu świątecznego przedstawienia.

Więcej →
Exemple

Sylwester 2017/18

Ostatni dzień roku w naszym kościele to dzień, który spędzamy wszyscy razem by okazać wdzięczność naszemu Panu. Z kazalnicy wybrzmiewają raz po raz świadectwa wszystkich członków zboru. Dziękuję Bogu za „ochronę”, „za urodzenie zdrowego dziecka”. Każdy ma wiele powodów do wdzięczności. Jest to czas podsumowania całych 12 miesięcy, dostrzegania Bożego działania w każdym aspekcie życia. Wiele osób przygotowuje pieśni by i w ten sposób oddać Bogu chwałę. Wejście ze starego roku w nowy przebiega w modlitwie i uwielbieniu Boga. Następnie każdy składa sobie noworoczne życzenia. Jest to czas szczególny i wyjątkowy.
Więcej →
Exemple

Chrzest 3.12.2017

Niezwykłą uroczystością był w naszym zborze chrzest wodny. Miało to miejsce 3 grudnia. Przymierze z Bogiem zawarło aż 13 katechumenów. Każdy z nich jakiś czas temu spotkał Boga na swojej drodze życia i zmienił kierunek, naśladując odtąd Jezusa. Chrzest był potwierdzeniem uprzednio podjętych decyzji. Radości nie było końca gdy każda osoba potwierdzała swoją wiarę zanurzając się w wodzie przed licznymi świadkami. Kościół wtórował śpiewając pieśń: „Nowe stworzenie to jestem ja, stare przeminęło – nowe życie mam”. Następnie wszyscy razem obchodziliśmy Pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pańskiej, przypominając sobie tym samym o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
Więcej →
Exemple

Święto Plonów 2017

29 października odbyło się w naszym zborze święto dziękczynienia, byliśmy wdzięczni za ogrom Bożych błogosławieństw jakie Bóg nam dał w swojej łasce. Nabożeństwo podzielone na dwie części dało przestrzeń na kazanie, którym usłużył nam brat Darek Siwulski, pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Jaśle oraz występ dzieci. Oddawały one Bogu chwałę w pieśniach oraz poezji wierszowanej. Tematem nabożeństwa było ,,Umieranie i życie”, motto brzmi: „co sam siejesz nie powstaje do życia zanim najpierw nie umrze”. Było mówione, że aby w naszym duchowym życiu móc wydawać plon, musimy tak jak ziarno, najpierw obumrzeć. Dopiero wtedy wraz z Chrystusem będziemy mogli wydać owoce. Święto plonów zwieńczył wspólny obiad oraz ciepła rodzinna atmosfera.

Więcej →
Exemple

Rocznica 2017

6 maja w naszym kościele odbyła się rocznica naszego kościoła. Do zboru przybyło wiele gości z całej Polski, usługiwał nam Sydney Watson z Teksasu. Kaznodzieja zachęcał nas by być czujnym i chodzić w świetle. By być gorącym i rozpalać innych, a nie będąc letnim spać duchowym snem, zarażając tym samym innych. Wiele też zwiastował na temat właściwego wykorzystywania czasu i nie marnowania najdrobniejszej chwili. Zachęcał nas by nie pozwolić diabłu odebrać nam radości w codzienności. Była to niezwykle inspirująca konferencja, pobudzająca do refleksji. Dziękujemy Bogu za ten czas!

Continue reading Rocznica 2017

Więcej →
Exemple

Chrzest 12.02.2017

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” – Mk 16:16

12 lutego w naszym kościele odbył się chrzest wodny. Siedem osób świadomie podjęło decyzję by pójść na 100% za Bogiem. „Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną” – wtórował kościół – gdy każdy z katechumenów zanurzał się do wody. Nabożeństwo zwieńczone było kazaniem o podobnej tematyce oraz wspólnym obchodzeniem Pamiątki Ostatniej Wieczerzy Pańskiej.

Więcej →
Exemple

Gwiazdka 2017

8.01 w naszym kościele odbyło się ewangelizacyjne nabożeństwo prowadzone przez dzieci. Program dotyczył świąt i Jezusa, który przyszedł zmienić nasze życie. Zaproszeni goście (nauczyciele i znajomi) później mieli możliwość pójść na poczęstunek i porozmawiać.

Więcej →