Zakończenie roku szkolnego

arsiv

Exemple

Zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny szczęśliwie dobiega końca, wakacje tuż, tuż. W naszym zborze rok szkolny zajęć katechetycznych już zakończony. W niedzielę nasze dzieci i młodzież poprzez krótkie wystąpienie wyraziły wdzięczność za Bożą ochronę i prowadzenie. Tradycyjnie pożegnaliśmy absolwentów 8-mych klas, wręczając każdemu z nich wyjątkowy egzemplarz Biblii z dedykowanymi indywidualnie wersetami Słowa Bożego. Mogliśmy wspólnie modlić się i błogosławić dzieci i młodzież, by Pan Jezus był obecny w ich sercach gdziekolwiek będą. By mogli być światłością w miejscach gdzie Bóg ich postawi. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Bogu, że w Swej łasce zaspokaja potrzebę nauczania dzieci od młodych lat, tak by mogły dorastać w poznaniu Bożych prawd i mogły być solą tej ziemi.
Mat. 5:13-16 „Wy jesteście solą ziemi,… Wy jesteście światłością świata,…. Tak niechaj świeci Wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”
Więcej →
Exemple
„OTO DZIECI SĄ DAREM PANA”
To wielki przywilej, gdy ku Bożej chwale możemy witać w zborze nowo narodzone dziecko. W niedzielę 22maja, szczęśliwi rodzice, dziadkowie, rodzina oraz zborownicy błogosławili Filipka Szturca.
„Paś owieczki moje” to słowa Pana Jezusa skierowane do Szymona Piotra. To wezwanie również dla każdego rodzica, pastorów, starszych zboru i każdego, kto troszczy się o rozwój duchowy Bożych dzieci.
Więcej →
Exemple

Rocznica 2022

15 maja nabożeństwo było wyjątkowe, obchodziliśmy 53 rocznicę powstania wioski Wisłoczek, a zarazem 28 rocznicę wybudowania Domu Modlitwy. Pastor senior Bogusław Rusnok przeniósł nas we wspomnieniach do czasu trudnych początków bieszczadzkich realiów lat 70-tych. Czasu Bożej ingerencji i manifestacji Jego miłości.
W przemówieniu Pastora Orłowskiego zostaliśmy zapewnieni o Bożej miłości dla tego szczególnego zakątka polskiej ziemi do którego Pan wszechświata szczególnie się przyznaje i używa tych, którzy właśnie tu są kształtowani mocą Ducha Świętego. Zostaliśmy też wezwani do gotowości „ponoszenia kosztów” chodzenia za Jezusem. Czy jestem gotowy wyrzec się samego siebie? Co w moim życiu jest tym, co potrzebuję „sprzedać”, bym żył dla Chrystusa? Czy pragnę by zwyciężało we mnie to co duchowe, czy to co cielesne? To pytania na które odpowiedź niesie nasze codzienne życie.
Więcej →
Exemple

Rocznica 2022

Dzień 14 maja w naszym zborze skoncentrowany był na temacie duchowości i cielesności człowieka. Byliśmy zachęceni do dokonania analizy naszego życia w jakim miejscu jesteśmy. Czy zwycięża w nas to co cielesne czy to co duchowe? Czy pragniemy wypełnić Bożą wolę dla naszego życia, pomimo okoliczności? Czy jesteśmy światłością w miejscu gdzie Bóg nas postawił?
Radość i wdzięczność Panu wznieciły w nas wszystkich pieśni w wykonaniu pełnych zapału i oddania młodych ludzi, którzy talenty pomnażają ku Bożej chwale.
Słowo do zapamiętania i rozważenia dla każdego:
„Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie: Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem.” Micheasza 6:8
Więcej →