Rocznica 2019

Exemple

Rocznica 2019

Na tegorocznej rocznicy usługiwał Aleksander Barkoci. Kaznodzieja nawoływał do zupełnego posłuszeństwa Bogu, nie kręcenia się wokół własnych spraw, lecz poświęcenia całych siebie i głoszenia ewangelii w czas dogodny i niedogodny. Mówił o tym by umrzeć dla siebie i żyć dla Chrystusa. By być „z Chrystusem ukrzyżowanym”, nie mieszać ciała z duchem. Głosił, że należy codziennie zapierać się siebie, brać krzyż swój i naśladować Jezusa. Nie można wybrać drogi na skróty, tylko wąska droga przez złamanie jest tą, która prowadzi do celu. Nie można omijać śladów Jezusa, żadnego z nich! Trzeba naśladować go tak jak jest to jemu miłe, a nie jak człowiekowi jest wygodnie. Duży nacisk kaznodzieja kładł na mówienie świadectw, czytał fragment z apokalipsy: Ap 12:11: „A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.” Mówił, że można zwyciężyć przez opowiadanie swoich osobistych doświadczeń z Bogiem drugiemu człowiekowi, taka czynność chroni to nas byśmy nie cofali się wstecz. Droga do bliskości z Bogiem, do miejsca najświętszego wiedzie przez ołtarz, na którym musisz złożyć ofiary- mówił Aleksander. Złóż całego siebie w ofierze Bogu, zapłać cenę uczniostwa. Mocą Bożą nie jest sąd, lecz miłość. Kaznodzieja zachęcał do miłości wzajemnej oraz kochania Boga. Bowiem miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Do Wisłoczka przyjechało wiele gości by budować swoją wiarę i mieć ze sobą społeczność. Bóg pobłogosławił nas piękną pogodą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *