Rocznica 2019

arsiv

Exemple

Rocznica 2019

Na tegorocznej rocznicy usługiwał Aleksander Barkoci. Kaznodzieja nawoływał do zupełnego posłuszeństwa Bogu, nie kręcenia się wokół własnych spraw, lecz poświęcenia całych siebie i głoszenia ewangelii w czas dogodny i niedogodny. Mówił o tym by umrzeć dla siebie i żyć dla Chrystusa. By być „z Chrystusem ukrzyżowanym”, nie mieszać ciała z duchem. Głosił, że należy codziennie zapierać się siebie, brać krzyż swój i naśladować Jezusa. Nie można wybrać drogi na skróty, tylko wąska droga przez złamanie jest tą, która prowadzi do celu. Nie można omijać śladów Jezusa, żadnego z nich! Trzeba naśladować go tak jak jest to jemu miłe, a nie jak człowiekowi jest wygodnie. Duży nacisk kaznodzieja kładł na mówienie świadectw, czytał fragment z apokalipsy: Ap 12:11: „A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.” Mówił, że można zwyciężyć przez opowiadanie swoich osobistych doświadczeń z Bogiem drugiemu człowiekowi, taka czynność chroni to nas byśmy nie cofali się wstecz. Droga do bliskości z Bogiem, do miejsca najświętszego wiedzie przez ołtarz, na którym musisz złożyć ofiary- mówił Aleksander. Złóż całego siebie w ofierze Bogu, zapłać cenę uczniostwa. Mocą Bożą nie jest sąd, lecz miłość. Kaznodzieja zachęcał do miłości wzajemnej oraz kochania Boga. Bowiem miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Do Wisłoczka przyjechało wiele gości by budować swoją wiarę i mieć ze sobą społeczność. Bóg pobłogosławił nas piękną pogodą.

Więcej →
Exemple

W tym roku konferencja „Świadomość” skupiała się na sercu sługi. Bogusław Rusnok dzielił się z nami słowem o postawie sługi, którą cechuje posłuszeństwo, gotowość do płacenia ceny, pobożne życie, poddanie się Bogu, gotowość oraz stałość. Jako wzór dla nas pastor wskazał Jezusa – przykład doskonałego uniżenia, ale również Elizeusza, który radykalnie poszedł za Eliaszem, poświęcił wszystko. Korneliusza natomiast użył jako przykładu człowieka, który robił więcej niż to było mu powiedziane. Było to zachętą dla nas by nie być tylko jak najemnicy, którzy robią tyle ile muszą, lecz niczym synowie służyć Bogu ponad to, co jest obowiązkiem. Dużo było mówione o sercu, „błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą”. Przykładem człowieka według Bożego serca był Dawid. Pastor zwrócił jednak uwagę, iż to nie ustrzegło go przed upadkiem. Dlatego musimy być niezwykle czujni by nie upaść. W następnym wykładzie nacisk kładziony był na kościół oraz służbę. Pastor wymienił różne cele i zadania jakie stoją przed kościołem tutaj na ziemi między innymi usługiwanie, głoszenie ewangelii, przygotowanie się na ponowne przyjście Jezusa. Drugim wykladowcą był Marek Konderla, mówił on o charakterze, zmianie postawy oraz myślenia. Duży nacisk kładziony był na walkę jaka się toczy o nasz umysł. To przez myśli przechodzi się do czynów, dlatego zmiana zaczyna się od przeobrażenia swojego sposobu myślenia. Bez tego jesteśmy niewolnikami samych siebie, własnych pragnień. Wolni możemy być tylko w zupełnym posłuszeństwie Bogu. Nie ma neutralnego stanu serca, albo idziemy w dobrą albo złą stronę. Bez wielkiego trudu nie ma wielkiego efektu. Ostatni wykład był o tożsamości, kim jesteśmy w Bogu. Pomiędzy wykładami mieliśmy wspaniały czas rozmów i integracji. Mogliśmy też posłuchać relacji z misji w Ugandzie, gdzie jeden z uczestników poleciał, aby umacniać wierzących oraz głosić Ewangelię. Było to bardzo ciekawym doświadczeniem zapoznać się z odmienną kulturą oraz panującymi tam obyczajami.

Więcej →
Exemple

Gwiazdka 2019

Gwiazdka to duże przedsięwzięcie ewangelizacyjne wielu nauczycieli oraz dzieci. Co roku przedstawienie świąteczne wymaga bardzo dużo przygotowań i prób. Dzieci recytują wiersze, śpiewają oraz wcielają się w role przemawiając do publiczności przez scenki. Zapraszamy naszych znajomych, przyjaciół z okolicznych miejscowości by spędzić ostatnie dni wolnego zastanawiając się nad istotą narodzin Jezusa, ale i jego śmierci. Tegoroczne wydarzenie zakończyło się wieloma ciekawymi rozmowami przy wspólnym stole, a młodzi aktorzy otrzymali świąteczne prezenty od kościoła.

Więcej →
Exemple

Sylwester 2018/19

Sylwester to czas wdzięczności i uwielbienia Boga. W naszym zborze od 19.00 do 1.00 w nocy spędzamy czas śpiewając i mówiąc świadectwa dla Bożej chwały. Dziękujemy za ten miniony rok, za ochronę. Jest to czas wspólnych rozmów, relacji przy stołach. Kiedy dochodzi północ modlimy się przechodząc w kolejny rok z Bogiem, powierzając mu to co nas czeka. Na końcu składamy sobie życzenia, błogosławimy siebie nawzajem. Cenna tradycją jest także coroczne rozdawanie zakładek z wersetem przewodnim. W tym roku werset na zakładkach to: „Mów Panie bo sługa twój słucha”. Chcemy znać lepiej Boży głos i nastawiać nasze uszy na słuchanie tego co ma dla nas!

Więcej →