Rocznica 2018

arsiv

Exemple

Rocznica 2018

W tym roku Rocznica naszego zboru odbyła się 12- 13 maja, na której usługiwał brat Damian Zajonc ze zboru „Betel” w Ustroniu. Do Wisłoczka przybyło wielu gości z całej Polski. Główną tematyką usługi było „poznanie prawdziwego obrazu Boga”. W dzisiejszym czasie pełnym fałszerstw Ewangelii i tendencji do kreowania Boga, według swoich definicji, na nowo została poruszona kwestia przedstawienia Boga i Jego atrybutów na podstawie Biblii. Brat podkreślał jak ważna jest bojaźń przed Bogiem, szacunek do Niego i właściwe wykorzystywanie czasu, który został nam darowany. Dodatkowo należy złożyć całą ufność w Bogu i w Łasce, która czyni człowieka wolnym. Każdego dnia Pan Bóg troszczy się o Swoje dzieci, a one codziennie mogą korzystać z jego łaski i darów. Niech Bogu będzie chwała !

Więcej →