Konferencja młodzieżowa 2018

arsiv

Exemple

Konferencja młodzieżowa 2018

W dniach 23- 25 marca 2018 r. odbyła się II Konferencja „Świadomość”. Tematem konferencji była „Wolność w różnych aspektach: w życiu duchowym chrześcijanina, w życiu codziennym i w kościele”. Naszym wykładowcą był Andrzej Zieliński, pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Chełmie. Wersetem przewodnim był fragment z Listu do Galacjan 5: 13 – „Bo wy do wolności powołani zostaliście”.  Gościliśmy u siebie młodych ludzi z różnych miejscowości, m.in. z Wrocławia, Świebodzina, Jasła, czy z Gródka (Czechy). Był to czas niesamowitego Bożego działania, rozwoju i wzrostu. Podczas konferencji część osób, oddała swoje życie Bogu, część podjęła decyzję o wprowadzeniu wielu zmian w swoim życiu, a również większość młodych ludzi, zadeklarowała chęć uwolnienia i doświadczenia wolności w sferach i aspektach, w której wolności im brakowało.

 

Więcej →
Exemple

Gwiazdka 2018

7 stycznia 2018 roku odbyło się świąteczne przedstawienie „Gwiazdka”, w którym udział wzięły dzieci i młodzież z naszego kościoła. Otwarcie całej uroczystości przypadło w udziale orkiestrze. Młodzi, uzdolnieni artyści zagrali kilka kolęd na instrumentach. Następnie, najmłodsze dzieci wcieliły się w role owieczek i rozmawiały ze sobą o dobrym pasterzu jakim jest Jezus. Zdaniem przewodnim kolejnej inscenizacji było iż: „Prawdziwa miłość daje i nie żąda nic w zamian”- oparte to było o fragment z Pisma Świętego, że „lepiej jest dawać aniżeli brać”. Z kolejnej scenki wypływał morał: „Bóg się nami interesuje i jest przyjacielem złamanych i zranionych serc, a jego miłość do nas jest większa niż możemy to sobie wyobrazić.” Występ artystyczny przeplatany był wierszami oraz piosenkami. Na „Gwiazdkę” przybyło wiele gości, z którymi mogliśmy spędzić miło czas przy herbacie oraz poczęstunku, po zakończeniu świątecznego przedstawienia.

Więcej →